KBT/ACT

 

Välkommen till hälsopunkten

 

hälsopunkten erbjuder heltäckande friskvårdsföreläsningar för privatpersoner, företag och organisationer.

 

Vi erbjuder bl.a Healing, hälsoprofiler, kostrådginvingar, livsstilscoachningar, massage, föredrag, kurser och stresshantering.

 

hälsopunkten erbjuder heltäckande hälsoprogram skräddarsydda utifrån kundens önskemål och behov. Vi jobbar med hela människan - fysiskt, mentalt och känslomässigt.

 

- utifrån en helhetssyn på människan.

 

KBT

 

KBT står för kognitiv beteende terapi.Coaching som är en evidensbaserad form av coaching för att förbättra ditt psykiska välbefinnande.Det kan handla om stress, sömnproblem, fobier, tvångssyndrom, missbruk, kronisksmärta, ätstörningar mm. KBT är bra att använda vid förändringsarbete an bygger upp nya strukturer i din vardag genom att gå igenom dina beteende mönster, tanke- kännslo mönster.Genom att du skapar förståelse och acceptans för dina tankar, känslor och handlingar ser man till hela människan.

 

ACT

 

ACT står för acceptance and commitment therapy. Det det uttalas som engelskans act alltså agera. ACT är en nyre terapi/coachingform i sverige då det är få utbildade terapeuter, men är stort i USA sedan 80-talet. ACT är en utveckling av KBT, man utgår ifrån att beteenden är inlärda och kan läras om. Samt att vår strävan att undvika obehag i livet ofta är det som ställer til problem i livet. ACT understryker förmågan att välja hur vi vill agera även om vissa upplevelser inte går att kontrollera.Målet i en ACT-teapi är att öka en persons psykologiska flexibilitet, det vill säga att hjälpa den personen att konsekvent agera i linje med sina värderingar i närvaoro av jobbiga tankar, ångest eller smärta t.ex.