Helmetoden

 

Välkommen till hälsopunkten

 

hälsopunkten erbjuder heltäckande friskvårdsföreläsningar för privatpersoner, företag och organisationer.

 

Vi erbjuder bl.a Healing, hälsoprofiler, kostrådginvingar, livsstilscoachningar, massage, föredrag, kurser och stresshantering.

 

hälsopunkten erbjuder heltäckande hälsoprogram skräddarsydda utifrån kundens önskemål och behov. Vi jobbar med hela människan - fysiskt, mentalt och känslomässigt.

 

- utifrån en helhetssyn på människan.

Helhetsmetoden

 

Vad är helhetsmetoden?

 

Helmetoden har skapats som ett intuitivt och helande coachnings redskap som skapar balans ända inifrån själen

Genom att få tillgång till den andliga nivån kan vi läka de själsliga sår vi bär på, som i sin tur då kan läka ut negativa - känslor, tankar och resultat.

Själen kan bära sår från detta liv, tidigare liv och även i ursprungsenergin (ursprunget bakom allt varande som människor, djur, växter och materia).

 

Med den universiella kraftens hjälp leds vi till exakt rätt låsning som behöver läkas och den negativa känslan som har begränsat dig är helad för alltid. Du blir nu mer och mer hel och öppen för att leva det liv du är ämnad att göra, fri från negativa präglingar som begränsar just din unika förmåga.

 

Jag jobbar med människor med alla sorters olika präglingar. Allt från tydliga rädslor till en känsla av att inte komma någonvart i livet, psykiska som fysiska bekymmer. Det spelar ingen roll hur du mår eller vad du känner, allt är OK. Stort som smått.

I grund och botten handlar det om samma sak, Vi har inte oss själva fullt ut. Vi har inte kontakten med vår intuition och vår själ. Det är lättare att lyssna till andras behov än till våra egna. Som en följd av detta får vi dålig självkänsla. Dessutom hindrar vi oss själva i livet.

Vi kanske blir depprimerade, utbrända. Använder oss av olika yttre stimuli som socker, alkohol, droger eller mat för att döva den ropande själen.

 

Vår själ har en plan för vad vi ska åstakomma i detta liv. De präglingar vi bär på hindrar oss från att lyssna till själen. Vi fastnar i samhällets normer med krav på tex prestation. "Du är vad du åstakommer och ligger du på soffan blir ju inte så mycket gjort alltså är du inget."

 

Men frågan är ju vad och vem just du är och på vilket sätt du ska leva ditt liv för att vara lycklig. Vilken är din själsväg? Hur mycket av den följer du? Vad är rätt och vad är fel här i samhället? Så länge vi inte kränker eller skadar någon annan människa så är det upp till dig själv vad som är rätt. Inte den stora massans bedömning. Eller vad tycker du?

 

Låter detta som något du vill prova? Vill du veta mer?

Då går det bra att ta kontakt med mig via veronica@halsopunkten.org eller tele: 070-606 38 03