Den emotionella och fysiska resan

 

Välkommen till hälsopunkten

 

hälsopunkten erbjuder heltäckande friskvårdsföreläsningar för privatpersoner, företag och organisationer.

 

Vi erbjuder bl.a Healing, hälsoprofiler, kostrådginvingar, livsstilscoachningar, massage, föredrag, kurser och stresshantering.

 

hälsopunkten erbjuder heltäckande hälsoprogram skräddarsydda utifrån kundens önskemål och behov. Vi jobbar med hela människan - fysiskt, mentalt och känslomässigt.

 

- utifrån en helhetssyn på människan.

Den emetionella och fysiska resan

Som klient får du möjlighet att under djup meditation göra dig av med händelser, upplevelser som du är mer eller mindre medveten om. Det kan vara händelser, upplevelser som vi förträngt eller sådant vi är väl medvetna om men inte kan släppa.Exempelvis jobbiga upplevelser från barndomen, seperationer, sogearbete mm.

Vi kan ha olika svårt att låta oss nå den djupa meditationsliknande hypnostillstånd, vissa gånger krävs det flera tillfällen då coach och klient övar avslappning. Behandlingen tar 2-3 timmar, för vissa krävs flera behandlingar. Vanligast är dock att det räcker med en behandling.